lange werkuren

Die lange werkuren maken me kapot

Er zitten gewoon niet genoeg uren in een dag. Hoeveel van ons hebben deze uitspraak de afgelopen week gehoord of gezegd? Werken na de 38-urige werkweek is voor veel Europeanen de norm geworden, maar volgens recente gegevens is het een moordende trend die we moeten keren. Hoe kan een bedrijfsgezondheids- en fitnessaanbod helpen om dit chronische gezondheidsprobleem op de werkplek aan te pakken? En welke oplossingen werken het beste als bedrijven proberen te herstellen van de COVID-pandemie? Blijven werken, blijven lange werkuren kloppen, ja of neen? Of is er een alternatief om gezond te blijven?

Wat blijkt uit het onderzoek.

De Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Arbeidsorganisatie hebben zojuist gezamenlijke schattingen vrijgegeven van een wereldwijde analysestudie over het verlies van mensenlevens en de gezondheid in verband met lange werkuren, en de resultaten zijn alarmerend.

Lees de volledige release hier: https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo

Samengevat verzamelde de studie gegevens uit 194 landen tussen de jaren 2000-2016. Het concludeerde dat 55 of meer uur per week werken geassocieerd is met een 35% hoger risico op een beroerte en een 17% hoger risico om te overlijden aan hartziekte. De risicorelevantie wordt vergeleken met 35-40 uur per week werken.

Een beroepsrisicofactor die we niet kunnen negeren.

Gelabeld als een ‘gevaar voor de gezondheid’, stelt de gezamenlijke publicatie van de WHO en de ILO dat “lang werken verantwoordelijk is voor een derde van de totale geschatte werkgerelateerde ziektelast” en “de risicofactor is met de grootste beroepsbelasting” . Als we bij Tonic Lifestyle for Business praten over het oplossen van de veelvoorkomende gezondheidsproblemen van de werkende bevolking van vandaag, dan is dit een grote oorzaak.

Lange dagen werken wordt toegeschreven aan andere beroepsrisicofactoren die toenemen, zoals te veel zitten, slechte voeding en stress. Over het algemeen komen deze ongezonde gewoonten voort uit werknemers die moeite hebben om hun werkuren en hun gezondheid te beheren. We kunnen helpen deze risicofactoren aan te pakken door middel van gezondheidsinitiatieven op de werkplek, bedrijfsfitness- en welzijnsoplossingen en betrokkenheidsprogramma’s. De WHO/ILO-release definieert lange werkdagen verder als een “ psychosociale beroepsrisicofactor ”, wat betekent dat organisaties van bovenaf naar de cultuur, percepties en modelgedrag op de werkplek moeten kijken om een ​​patroon van lange werkuren om te keren.

De COVID-impact.

De WHO en ILO benadrukken dat de gegevens van het onderzoek allemaal vóór de pandemie zijn verzameld en dat COVID een enorme druk heeft gelegd op bedrijven wereldwijd die de manier waarop de meeste mensen werken hebben veranderd. Veel werknemers werken langer om het verminderde personeelsbestand te compenseren, en de toename van externe werknemers heeft het voor mensen moeilijker gemaakt om gezonde grenzen tussen werk en privéleven te behouden. Aangenomen wordt dat deze factoren er waarschijnlijk toe zullen leiden dat het percentage werknemers dat lange dagen maakt zal stijgen, waardoor een groter deel van de bevolking gevaar loopt.

Zorg voor een betere balans voor iedereen.

Het implementeren van strategieën om werknemers te helpen met een succesvolle balans tussen werkuren en gezondheid, is nu net als altijd belangrijk. Het WHO/ILO-persbericht erkent dat er op meerdere fronten moet worden ingegrepen; overheid, bedrijven en werknemers, die allemaal ons steentje bijdragen om de trend te keren. Nu bedrijven heropenen en werknemers weer welkom heten op de werkplek, zien we dat het nu een cruciaal moment is om werknemers te betrekken bij flexibele oplossingen die een gezonde balans tussen werk en privéleven bevorderen. Om het meest effectief te zijn in de huidige bedrijfsomgeving, moeten gezondheidsoplossingen op de werkplek voldoen aan de triple A-standaard: aanpasbaar, betaalbaar en toegankelijk voor een verspreid personeelsbestand.

Onze inzichten uit de bedrijfsgezondheids- en fitnessindustrie laten zien dat een hybride aanbod dat zowel virtuele als onsite-services omvat, ideaal is. In termen van aanpassingsvermogen, betaalbaarheid en toegankelijkheid kan een hybride aanbod worden aangepast aan de behoeften van de beroepsbevolking, aangezien organisaties en hun werknemers zich blijven aanpassen en fysiek, mentaal, sociaal en financieel herstellen na de pandemie. Net als een fitnesscentrum in je onderneming, biedt het aanbieden van virtuele diensten aan uw medewerkers een sterke, zichtbare verklaring dat hun gezondheid en welzijn een prioriteit zijn. Gecombineerd met schaalbare onsite services die kunnen worden opgevoerd naarmate meer werknemers terugkeren naar kantoor, ontwikkelt zich een hybride model waarbij de organisatie consequent de waarde van de balans tussen werk en privé van werknemers projecteert.

Om de cyclus van lange werkuren die bijdragen aan gezondheidsrisico’s voor werknemers echt te stoppen, moet dit natuurlijk allemaal worden ondersteund door beleid op de werkplek, cultuur en leiderschap waarin wordt gepleit om de stekker uit het stopcontact te halen en tijd te nemen voor gezondheid.